About Us

Informatie Capture22 | Doelstellingen, bestuur | ANBI Status

 

Capture22 is opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan diversiteit binnen het huidige aanbod in kunst, cultuur en media. Capture22 heeft als doel het bevorderen en stimuleren van diversiteit, bewustwording en verbinding op het gebied van kunst, cultuur, sport, media en educatie. Daarnaast draagt Capture22 bij aan het realiseren en professionaliseren van uitingen en projecten vanuit de urban cultuur en het stimuleren van talent op het gebied van kunst, cultuur, sport, muziek en film. Capture22 werkt samen met urban partijen en andere belanghebbenden in Nederland en het buitenland.

 


Capture22 wil "verbinden" en positieve voorbeelden neer zetten. We willen vertrekken vanuit de kracht en schoonheid van de urban cultuur. Al realiseren wij ons dat wij soms moeten beginnen met bewustwording over ongelijkheid om van daaruit  empowerment teweeg te brengen. De urban cultuur zien wij als een verbindende kracht.

 

ANBI Status

Capture22 is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.
Alles wat u ons dus eventueel schenkt of nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan het behalen van onze doelstellingen.

 De Nederlandse Geefwet zorgt ervoor voor dat u al uw donaties aan instellingen met een culturele ANBI status voor 125% mag aftrekken van de inkomstenbelasting in plaats van voor 100%.

 

Capture22 is een projectenorganisatie. De vele ideeën en projectvoorstellen worden pas uitgevoerd bij voldoende financiering.

 

De activiteiten en projecten van Capture22 worden gefinancieerd dmv:

 

  • Subsidies
  • Deelnemersbijdragen
  • Kaartverkoop

 

Samenwerking met relevante partijen zien wij als een noodzaak, maar evenzeer als een meerwaarde. Zo zijn we verzekerd van draagvlak en relevantie, waardoor onze projecten naar verwachting een duurzamer effect hebben. Zo brengen wij onze centrale thema’s ‘verbinding’ en ‘diversiteit’ zowel in de inhoud als in onze werkwijze tot uitvoering.

 

 

Oprichter Stichting Capture22:

Reguillo Wijngaarde

 

 

Bestuur:

Lilian Macnack (penningmeester)

Catalina Silva (secretaris)

Jacha Westfa (voorzitter)

Het bestuur van Capture22 wordt niet financieel vergoed voor hun diensten. Zij vervullen hun functie geheel vrijwilllig.

 

Lees hier ons meerjaren beleidsplan

 

Capture22

Sumatrakade 387

1019 PN Amsterdam

T: +31 (0) 20 4889195

IBAN: NL60INGB0006512878

RSIN-nummer: 853842644


@:info@capture22.nl | Kvk: 60283041
W: www.capture22.nl | BTW:NL853842644.B01